Βιογραφίες

Οι Ιατρικές Βιογραφίες είναι μία ξεχωριστή υπηρεσία που δημιούργησε ο Ιατρικός μας Οδηγός, έχοντας ως κύριο σκοπό και στόχο πέρα από την προβολή των επαγγελματιών του ιατρικού κλάδουν να παρουσιάζει και ένα σύντομο βιογραφικό ιστορικό, δίνοντας μια πιο σαφέστερη εικόνα των σπουδών, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και εμπειρίας αλλά και της εξειδίκευσης που έχει ακολουθήσει.

Μπορείτε να αποστείλετε και τη δική σας βιογραφία, κάνοντας κλικ στον δίπλα σύνδεσμο:

Αποστολή βιογραφίας