Κάρτα αλληλεγγύης

Η Κάρτα Αλληλεγγύης είναι μια υπηρεσία που δημιούργησε ο Ιατρικός μας Οδηγός και στην οποία θα καταχωρεί όλους εκείνους τους επαγγελματίες του Ιατρικού κλάδου, που θα παρέχουν έκπτωση στις Ιατρικές Υπηρεσίες που προσφέρουν. Με αυτόν τον τρόπο θα δίνεται η δυνατότητα σε μια μεγάλη μερίδα πολιτών που επισκέπτονται τον Ιατρικό μας Οδηγό να κάνουν χρήση της κάρτας αλληλεγγύης, επωφελούμενοι κάθε φορά των δυνατοτήτων που τους προσφέρει.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες προσφορές.