ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΝΤΥ

Διεύθυνση: 
Δημητρίου Γεδεών 27, Παιανία
Τηλέφωνο κινητό: 
6944248332
Τηλέφωνο σταθερό: 
2106640358

Dr. ΚΑΜΠΑΝΙ ΣΟΥΖΑΝΑ M.D. Ph.D

Διεύθυνση: 
ΑΝΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΙΜΠΟΥΡΑ 7-9, ΠΑΙΑΝΙΑ
Τηλέφωνο κινητό: 
6948262220
Τηλέφωνο σταθερό: 
2106627837

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΑΝΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Διεύθυνση: 
ΑΤΤΙΚΗΣ 5, ΠΑΙΑΝΙΑ
Τηλέφωνο κινητό: 
6937251060
Τηλέφωνο σταθερό: 
2106646648
Subscribe to RSS - ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ